Bannach

Under sin studie av landskapsarkitektur i Berlin följde Moritz Bannach hans mångfaldiga intressen och utökade sina kunskaper inom andra discipliner som arkitektur, design och konsthistoria. Hans integrativa förhållningssätt till olika kreativa discipliner återspeglas tydligt i den grundläggande riktningen för varumärket BANNACH.

Swedish
Swedish

[[recommendation]]

Swedish